Cofttek nắm giữ hạn chế

Tùy chỉnh tổng hợp

Tùy chỉnh tổng hợp

Cofttek for Drug Discovery là một giải pháp nhận thức dựa trên nền tảng đám mây, phân tích kiến ​​thức và dữ liệu khoa học để tiết lộ các kết nối đã biết và ẩn có thể giúp tăng khả năng đột phá khoa học.

Nền tảng này cho phép các nhà nghiên cứu tạo ra các giả thuyết mới với sự trợ giúp của các hình ảnh động, các dự đoán được chứng minh bằng chứng và xử lý ngôn ngữ tự nhiên được đào tạo trong lĩnh vực khoa học đời sống.

Cofttek for Drug Discovery có thể đẩy nhanh việc xác định các ứng cử viên ma túy mới và các mục tiêu ma túy mới bằng cách khai thác tiềm năng của dữ liệu lớn.